Namaz E Janaza Ki Dua Niyat W Tarika 4 ศรัทธา | ซูเฟียนา (2023)

นามาซ อี จานาซา คือ ฟาร์ซ คิฟายา

Namaz e Janaza คือ "Farz Kifaya" กล่าวคือ ถ้าใครแสดงแม้แต่อันเดียว ทุกคนก็จะได้รับการยกเว้นจากความรับผิดชอบ ไม่เช่นนั้น ใครก็ตามที่ได้รับข่าวและไม่มา ทุกคนจะมีความผิด สำหรับสิ่งนี้ไม่มีเงื่อนไขของญะมาตถึงแม้ใครก็ตามอ่านก็ถือว่าหน้าที่สำเร็จแล้ว การปฏิเสธความจำเป็นคือการไม่เชื่อ (บะฮาร์ชะรีอะต เล่ม 1 ส. 825)

Namaz e Janaza มี 2 รุก์น และ 3 ซุนนะฮฺ

Janaza ki Namaz มีสองขั้นตอน:

1. กล่าว “อัลลอฮฺอักบัร” สี่ครั้ง และ

2. กิยาม.

สถานที่ซุนนะฮฺทั้งสามแห่งของ Janaza ki Namaz มีดังนี้:

1. ซานะ

2. ดูรูด ชารีฟ

3. ดุอาอฺสำหรับคนตาย (บะฮาเรชะรีอะต เล่ม 1 ส. 829)

นามาซ อี จานาซา กา ตาริกา (ฮันฟี)

นามาซ อี จานาซา กี นิยัต

มุกตะดีควรแสดงเจตจำนงดังต่อไปนี้

“ฉันตั้งใจที่จะนะมาซ อี ญานาซา เพื่ออัลลอฮฺ ดุอาเพื่อศพนี้ เบื้องหลังอิหม่ามนี้”

  1. ตักเบียร์ครั้งแรก

กล่าวอัลลอฮุอักบัร ซึ่งขณะนี้อิหม่ามและมุกตะดียกมือขึ้นจนถึงหูแล้วมัดไว้ใต้สะดือแล้วอ่านเสนาะ

ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และสรรเสริญจงมีแด่ท่าน และสาธุการแด่ชื่อของท่าน และสรรเสริญแด่ปู่ของท่านมหาบริสุทธิ์แห่งการสรรเสริญของคุณ และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากคุณ

สุภังค์กัลลอฮุมมะ วะเบฮัม เดกา วัทบารสโมกะ วาตาลา จัดโดกะวาจะลลา สะนาโอกะ วะไลลาฮะ ไกโรกะ

หมายเหตุในเสนาอาว่า หลังจาก "วาตาลา จัดโดกะ"วาจะลลา สะนาโอกะ วะไลลาฮะ ไกโรกะ" อ่าน

  1. ตักเบียร์ครั้งที่สอง

จากนั้นพูดว่า "อัลลอฮ์อักบัร" โดยไม่ต้องยกมือ

จากนั้นอ่านดูรูดอิบรอฮีม

โอ้อัลลอฮ์ โปรดประทานความจำเริญแก่มูฮัมหมัดและครอบครัวของมูฮัมหมัด ดังที่พระองค์ทรงอวยพรแก่อับราฮัมและครอบครัวของอับราฮัม พระองค์คือผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ ผู้ทรงรุ่งโรจน์ มูฮัมหมัด และครอบครัวของมูฮัมหมัด ดังที่พระองค์ทรงอวยพรแก่อับราฮัม และครอบครัวของอับราฮัม พระองค์ทรงสมควรได้รับการสรรเสริญ ,รุ่งโรจน์.

  1. ตักบีรที่สาม

จากนั้นพูดว่า “อัลลอฮ์อักบัร” โดยไม่ต้องยกมือและอ่านนะมาซ อี จานาซากี ดุอา

(อิหม่ามท่องตักเบียร์เสียงดัง และมุกตะดีท่องอย่างเงียบๆ ส่วนอัซการ์อื่นๆ ทั้งหมดอ่านอย่างเงียบๆ โดยอิหม่ามและมุกตะดี)

  1. ตักบีรที่สี่

หลังจากดุอาแล้วให้กล่าว "อัลลอฮฺ อักบัร" แล้วยกมือขึ้น แล้วจึงสลามทั้งสองข้าง ในสลาม เจตนาของผู้ตายและมะลาอิกะฮ์และบริวารควรกระทำ เช่นเดียวกับเจตนาที่ทำในสลามของการละหมาดอื่น ๆ (บะฮาร์ชะรีอะต เล่ม 1 ส. 829, 835 มาคูซัน)

สวดมนต์และงานศพสอง

Namaz e Janaza ki Dua (สำหรับผู้ชายและผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่)

โอ้อัลลอฮ์ โปรดอภัยโทษแก่เราทั้งคนเป็นและคนตายของเรา ทั้งผู้ที่อยู่ด้วยและผู้ที่ไม่อยู่ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ของเรา ชายและหญิงของเรา หากพวกท่านให้เขามีชีวิตอยู่จากเรา ก็ให้เขามีชีวิตอยู่ในอิสลาม และใครก็ตามในหมู่พวกเรา ท่านทำให้เขาตาย ทำให้เขาตายตามความเชื่อ

เอลาฮี! โปรดอภัยให้กับคนเป็นและคนตายของเราแต่ละคน ปัจจุบันของเรา แต่ละคนที่หายไป ตัวเล็ก ๆ ของเรา ผู้เฒ่าแต่ละคน ผู้ชายแต่ละคน และผู้หญิงแต่ละคนของเรา เอลาฮี! ใครก็ตามในหมู่พวกเราที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ ก็ให้เขามีชีวิตอยู่ตามอิสลาม และใครก็ตามในหมู่พวกเราที่เจ้าฆ่า จงฆ่าเขาด้วยความศรัทธา (อัล-มุสตาดราก ลิลฮะกีม ฮะดีษ 1366)

Namaz e Janaza ki Dua (สำหรับเด็กที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่)

โอ้อัลลอฮ์ โปรดทำให้มันเกินความจำเป็นสำหรับเรา และทำให้มันเป็นรางวัลและทรัพย์สินแก่เรา และทำให้มันเป็นผู้วิงวอนสำหรับเรา และเป็นผู้วิงวอนสำหรับเรา

เอลาฮี! ให้เด็กคนนี้เป็นผู้ทำเพื่อเรา และให้เขาเป็นรางวัลสำหรับเราและมีประโยชน์ทันเวลา และให้เขาเป็นผู้วิงวอนของเรา และเป็นผู้ที่ได้รับคำวิงวอนของเรา .

Namaz e Janaza ki Dua (สำหรับเด็กผู้หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

โอ้อัลลอฮ์ โปรดประทานมันแก่พวกเราด้วยเถิด และทรงทำให้มันเป็นรางวัลและทรัพย์สมบัติแก่เรา และทรงทำให้มันเป็นผู้วิงวอนและผู้วิงวอนแก่เรา

เอลาฮี! ขอให้เธอ (หญิงสาว) เป็นผู้ทำเพื่อเรา และให้เธอเป็นรางวัลสำหรับเรา และมีประโยชน์ทันเวลา และขอให้เธอเป็นผู้วิงวอนของเรา และเป็นผู้ที่ได้รับคำวิงวอนของเรา .

ดู:วิธีการละหมาดตัสบีห์

คุณธรรมของนะมาซ อี จานาซา

ของขวัญชิ้นแรกในหลุมศพ

มีคนถามซาร์เคเร โดอาลัม (ขอสันติสุขจงมีแด่เขา): เมื่อผู้ศรัทธาเข้าไปในหลุมศพ ของขวัญชิ้นแรกที่มอบให้เขาคืออะไร? อิรชาดจึงกล่าวว่า: บรรดาผู้ที่อ่านนะมาซ อี จานาซาของเขาได้รับการอภัยโทษ

ตอบแทนมากเท่ากับภูเขาอูฮุด

รายงานจาก Hazrat Sayyiduna Abu Huraira (R.A.) ว่าพระศาสดา (PBUH) กล่าวว่า: บุคคลที่เดินกับ Janaza จากบ้านของเขา (เนื่องจากความศรัทธาและด้วยความตั้งใจของ Husoole Sawab) ท่อง Namaz e Janaza และอยู่กับ ญานาซาจนกระทั่งถูกฝัง มีรางวัล 2 กิรอต โดยแต่ละกิรอตเท่ากับอุฮุด (ภูเขา) และบุคคลที่กลับมาหลังจากเพียงละหมาดญานาซะห์เท่านั้น แล้วจะมีรางวัล 1 กิรอตสำหรับเขา

Namaz e Janaza เขียนโดยสองคน

Hazrat Sayyiduna Abu Zar Ghiffari (R.A.) ได้แนะนำฉัน: ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ (ﷺ) กล่าวว่า: เยี่ยมชมหลุมศพเพื่อที่คุณจะได้รำลึกถึงปรโลกและอาบน้ำคนตาย อ่าน Janaza เพื่อที่จะทำให้คุณเศร้าเพราะมีคนเศร้าอยู่ใน เงาของอัลลอฮ์และกระทำความดี

อานิสงส์ของการอาบน้ำศพ ฯลฯ

เมาริ คุดา อลัยฮิสซาลาม เมาลา กะเยนาต ฮาซรัต ซัยยิดุนา อลิยุล มุรตาซา เชเร คูดา อลัยฮิสซาลาม เล่าว่า ฮุซูร PBUH กล่าวว่า ใครก็ตามที่อาบน้ำศพ ใส่ผ้าห่อศพ ฉีดน้ำหอมบนผ้า สวดมนต์ทำพิธีศพ ละหมาด และซ่อนสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นสิ่งเลวร้าย เขา ก็บริสุทธิ์จากบาปของตนเหมือนวันกำเนิดจากครรภ์มารดา

สวดมนต์อ่านหลังชมงานศพ

หลังจากความตาย มีคนเห็น Hazrat Sayyiduna Malik bin Anas Raziallah Anho ในความฝัน และถามว่า: อัลลอฮ์ทรงปฏิบัติต่อคุณแบบใด? กล่าวว่า: เขารอดพ้นเพราะคาลิเมซึ่งฮาซรัต ซัยยิดูนา อุสมาน กานี ราซิอัลลอฮ์ อันโฮ เคยพูดขณะมองดูพิธีศพ – “ซุบฮานัล ฮัยยิลซี ยาลัมตู” (ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะไม่มีวันตาย) นั่นเป็นสาเหตุที่ฉันเคยพูดแบบเดียวกันนี้หลังจากได้เห็นงานศพ อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้ฉันที่พูดกาลิมานี้ (อะฮ์ยอล อุลุม)

เครื่องเทศของ Namaz e Janaza

เงยหน้าขึ้นระหว่างตักบีร

ในนะมาซ อี จานาซา ไม่จำเป็นต้องเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าขณะตักเบียร์ แต่ถือว่าผิด

อ่าน Namaz e Janaza ขณะยืนบนรองเท้า

หากคุณสวดภาวนาโดยสวมรองเท้า ทั้งรองเท้าและพื้นจะต้องสะอาด และหากคุณถอดรองเท้าและถวายขณะยืนอยู่ ก็ไม่จำเป็นว่าพื้นรองเท้าและพื้นจะต้องสะอาด บริสุทธิ์.

ข้อควรระวังคือการถอดรองเท้าและวางเท้าบนรองเท้าแล้วสวดมนต์ เพื่อว่าหากพื้นดินหรือพื้นไม่สะอาด คำอธิษฐานจะไม่ถูกรบกวน (ฟัตวา ราซาวิยา มูเคอร์ซา เล่ม 9, ส. 188)

นมาซ เอ จานาซาไม่สามารถสูญหายได้

จำเป็นต้องอยู่ต่อหน้าผู้ตาย คำอธิษฐานที่ขาดหายไป ไม่สามารถเป็นคำอธิษฐานศพได้ มุสตะฮับคืออิหม่ามควรยืนอยู่หน้าหน้าอกของผู้ตาย

วิธีสวดอภิธรรมศพร่วมกัน

สามารถอ่านคำอธิษฐานงานศพได้ในเวลาเดียวกัน โดยมีตัวเลือกให้ทุกคนอยู่ข้างหน้าและข้างหลัง เช่น หน้าอกของทุกคนควรอยู่หน้าอิหม่าม หรือควรปิดคิว นั่นคือ ศีรษะของอีกคนหนึ่งอยู่ในแนวเดียวกับเท้าของคนหนึ่ง และศีรษะของอีกคนหนึ่งอยู่ในแนวเดียวกับเท้าของอีกคนหนึ่ง (เช่น คาดเดาเกี่ยวกับเรื่องนี้) (บะฮาเรชะรีอะต เล่ม 1 ส. 839)

Namaz e Janaza ควรมีกี่แถว?

เป็นการดีกว่าที่ควรมีสามแถวในงานศพ ตามที่กล่าวไว้ในหะดีษศักดิ์สิทธิ์: “ ผู้ที่ถวายนะมาซเอจานาซาเป็นสามแถว เขาจะได้รับการอภัย” หากมีชายทั้งหมดเพียงเจ็ดคน ดังนั้นหนึ่งคนควรจะเป็นอิหม่าม ตอนนี้สามคนควรยืนอยู่ในแถวแรก สองคนในคนที่สองและหนึ่งในสาม แถวสุดท้ายในงานศพดีกว่าแถวอื่นๆ ทั้งหมด

จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่พบกลุ่ม Namaz e Janaza เต็มรูปแบบ?

มัสบุก (กล่าวคือ ผู้ที่ตักบีร์เสียชีวิต) ควรกล่าวตักบีร์ที่เหลือของเขาหลังจากทักทายอิมาม และหากมีความเป็นไปได้ที่เขาจะอ่านดุอา ฯลฯ ผู้คนก็จะยกเมรุเผาศพขึ้นจนถึงไหล่ของพวกเขาก่อนที่จะเสร็จสิ้น แล้วกล่าวแต่ตักบีร ดุอา ฯลฯ ปล่อยไว้

ผู้ที่มาหลังจากตักบีรครั้งที่สี่ ควรเข้าร่วมจนกว่าอิหม่ามจะเสร็จสิ้นการสลาม และกล่าว “อัลลอฮ์อักบัร” สามครั้งหลังจากที่อิหม่ามได้กล่าวคำทักทายแล้ว แล้วกลับทำความเคารพ

งานศพของคนบ้าหรือการฆ่าตัวตาย

หากบุคคลหนึ่งเสียสติโดยกำเนิดหรือเสียสติก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ และความตายเกิดขึ้นเนื่องจากความวิกลจริตนี้ เมื่อนั้นในการสวดมนต์งานศพของเขา จะมีการท่องคำอธิษฐานของผู้ใหญ่ ผู้ที่ฆ่าตัวตายจะได้รับการสวดภาวนา

กฎของเด็กที่เสียชีวิต

หากลูกของชาวมุสลิมเกิดมามีชีวิต กล่าวคือ เขายังมีชีวิตอยู่ ณ เวลาคลอดบุตร ถ้าเขาเสียชีวิต เขาก็จะถูกอาบน้ำและคลุมตัว และจะมีการละหมาด มิฉะนั้นพวกเขาจะอาบน้ำเขาและฝังเขาโดยห่อด้วยผ้า ผ้า ไม่มีฆุสล์และคาฟานสำหรับเรื่องนี้ เนื่องจากซุนนะฮฺและนะมาซจะไม่ถูกอ่านสำหรับเรื่องนี้ด้วย จากด้านข้างศีรษะจะมีปริมาณไขมันตั้งแต่ศีรษะถึงหน้าอก ดังนั้นหากศีรษะของเขายื่นออกมาและเคยกรีดร้องแต่เขาเสียชีวิตก่อนที่จะถึงหน้าอก ก็จะไม่มีการสวดมนต์ของเขา จากด้านข้างเท้าความยาวของกระโปรงยาวถึงเอว ไม่ว่าเด็กจะเกิดมาเป็นหรือล้มตายหรือยังไม่เกิด ควรตั้งชื่อเขาและเขาจะถูกเลี้ยงดูในวันพิพากษา (บะฮาร์ชะรีอะต เล่ม 1 ส. 841)

รางวัลของการแบกศพ

มีหะดีษบทหนึ่งในปากว่า “ผู้ใดประกอบพิธีศพสี่สิบก้าว ความผิดบาปสี่สิบประการของเขาจะได้รับการอภัยโทษ” มันถูกกล่าวถึงในหะดีษชารีฟนี้: ใครก็ตามที่ยกไหล่ทั้งสี่ขาของเมรุเผาศพ อัลลอฮ์จะทรงอภัยให้กับศพของเขา (เช่น มุสตากีล) (บะฮาเรชะรีอะต เล่ม 1 ส. 823)

วิธีการยกไหล่ไปงานศพ

การให้บ่าในงานศพคือการบูชา ซุนนะฮฺคือการให้ไหล่ทั้งสี่เท้าติดกัน และเดิน 10 ก้าวในแต่ละครั้ง ซุนนะฮฺทั้งหมดเป็นอันดับแรก ให้ไหล่หันไปทางศีรษะโดยตรง จากนั้นให้ชี้ตรง (เช่น ตรงไปที่เท้า) จากนั้นคว่ำศีรษะ จากนั้นหันหลังแล้วเดินสิบก้าว รวมเป็นสี่สิบก้าว (, Bahare Shariat, Ji. 1, S. 822) เหยี่ยวประกาศในขบวนแห่ศพ เดินสองก้าว! ควรประกาศดังนี้ว่า “เดินสิบก้าว”

วิธีการจัดงานศพของลูกน้อย

ไม่มีปัญหาหากคนหนึ่งถือเมรุเผาศพของเด็กเล็กๆ ไว้บนมือ แล้วคนอื่นๆ ก็ถือเขาต่อไป ไม่อนุญาตให้สตรี (ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่) เข้าร่วมพิธีศพ (บะฮาเรชะรีอะต เล่ม 1 ส. 823)

ปัญหาการคืนหลังจาก Namaz e Janaza

ผู้ที่ร่วมพิธีศพไม่ควรกลับมาโดยไม่ถวายนามาซ และหลังจากนามาซแล้ว เขาสามารถกลับมาได้หลังจากได้รับอนุญาตจาก Auliya Mayyit (เช่น ผู้สักการะของผู้ตาย) และหลังจากการฝังศพแล้ว ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต

สามียกไหล่งานศพภรรยาได้ไหม?

สามีสามารถไหล่งานศพของภรรยา ใส่เธอลงในหลุมศพ และยังสามารถเห็นหน้าเธอได้อีกด้วย อนุญาตเฉพาะให้ฆุสล์และสัมผัสร่างกายโดยไม่มีขนเท่านั้น ผู้หญิงสามารถมอบฆุสล์ให้กับสามีของเธอได้ (บะฮาเร ชาเรียต เล่ม 1 ส. 812, 813)

ต่อหน้านะมาซ อี จานาซาของผู้ใหญ่

ประกาศนี้ที่รักและเพื่อน ๆ ของเทศกาลควรให้ความสนใจ! หากผู้ตายทำร้ายจิตใจหรือสิทธิของคุณในเวลาใดก็ตามในชีวิตของคุณ หรือเป็นคนแปลกหน้าสำหรับคุณ จงให้อภัยพวกเขาเพื่อความพอพระทัยของพระเจ้า ผู้ตายจะได้รับพรและคุณจะได้รับรางวัลด้วย

src: dawateislami.net

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated: 27/07/2023

Views: 6129

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.